Структура на Районен съд Първомай

Начало 

 

 

 

 

 

 Председател 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

Съдии 

 

   

 

   

 

  

 

 

 

 

 

Държавен съдебен изпълнител 

 

Съдия по вписванията

Административен секретар 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

обща администрация 

 

специализирана администрация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

съдебен секретар 

 

 деловодство

 

бюро "Съдимост ""

 

бюро "Призовки"

 

архив

 

 съдебноизпълнителна служба

 

служба по вписванията