Районен съд - ПървомайРайонен съд - Първомай

 

 

 

 

 

телефон: 0878016967

 

Съдебният секретар:

         изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания;

         изготвя и прилага към делото протоколи от съдебните заседания;

         подготвят формуляри, графици и др. документи;

 изпълнява други задължения, възложени от Председателя на съда, съдията докладчик и административния секретар.

Работно време: 09:00 - 17:00 часа

 

Начало