Районен съд - Първомай

 

 ул. "Христо Ботев" № 13, email: rsp@parvomai.escom.bg, телефон / факс: 0336 62261

 

Съобщения

 

 

Начало

   

Днес, 17.03.2017 година, в Районен съд Първомай се проведе Ден на отворените врати

В Деня на отворените врати в Районен съд Първомай ученици от ОУ Георги Караславов и от Центъра за настаняване на деца от семеен тип бяха специални гости в Съдебната палата. Те разгледаха канцелариите и научиха какви услуги могат да получат там гражданите. Служители на Областна дирекция Охрана към Министерството на правосъдието демонстрираха как работи металдетекторът, през който всички посетители в сградата задължително преминават.

В заключителната част на образователната програма Съдебната власт информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури учениците от VII и VIII клас на ОУ Георги Караславов демонстрираха научените знания. Програмата, организирана съвместно от Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката, стартира в  Районен съд Първомай на 5.12.2016 г. В реализацията й на местно ниво се включиха магистратите Спасимир Здравчев и София Монева и административният секретар Атанаска Гаджева. Като външен лектор участва г-н Христо Кьосев инспектор в Детската педагогическа стая при РУ на МВР Първомай.

През първия учебен срок в часа на класа учениците от VII и VIII клас на училището партньор бяха обучени  по темите: Основни понятия  в правото и Разделение на властите според Конституцията на Република България. Учениците разбраха що е право, на какви области се разделя, що е държава, кои са нейните елементи, какво представляват законовите и подзаконовите нормативни актове, що е законодателна, изпълнителна и съдебна власт, какви са характеристиките, функциите, управлението и структурата на съдебната власт, каква е структурата на съдилищата в Република България. През втория срок децата се запознаха с темите: Законът и ние права и отговорности, Наркотиците лесен начин да изгубиш свободата си и Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите.

 В Деня на отворените врати Председателят на Районен съд Първомай Спасимир Здравчев подари на всички ученици, участвали в програмата, по един екземпляр от Конституцията на Република България. Той връчи специален плакет на г-жа Тонка Будакова, директор на ОУ  Георги Караславов",  за  принос в осъществяването на програмата и успешното партньорство.

 Седмица преди Деня на отворените врати във фоайето на Съдебната палата в град Първомай бе аранжирана изложба Творим красота" с произведения на изкуството, изработени от ученици от училището партньор, а по време на инициативата три ученички от 5 клас създадоха шедьоври в съдебната палата.

Събитието в снимки