ул. "Христо Ботев" № 13, email: rsp@parvomai.escom.bg, телефон: 0336 62261, факс: 0336 65831

 

             
             

   От 01.12.2019 година Районен съд - Първомай е с нова интернет страница на адрес: https://parvomay-rs.justice.bg, където ще се публикува актуална информация .

   Настоящият сайт ще се поддържа до 31.12.2019 година и няма да се обновява след тази дата.

             
 

Добре дошли!  

Страницата е създадена, за да отговори на потребностите на гражданите, юридическите лица  и административните органи за широк достъп до информация във връзка с правораздавателната дейност на съда.

 

УКАЗАНИЯ за достъп до публикуваните съдебни актове, съгласно чл. 64 от ЗСВ:

От бутоните вдясно изберете "Съдебни заседания" и натиснете бутон "Решени дела" за съответната година на постановяване на съдебния акт.

Представяне

Структура

Интернет връзки

 

Телефони и сметки

Доклади и отчети

Обяви

Образци на документи

Съдебни заседания

Декларации
Карта на сайта
 

 

Забележка:  Постановени след 13.04.2010 година съдебни актове се публикуват на централен уеб базиран интерфейс.